OpenLab R&D57

Chương trình OpenLab R&D57

 1. Nghiên cứu khoa học​
 2. Nghiên cứu ứng dụng: 

Đóng gói chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và cải tiến Enterprise Platform:

 1. Practitioner: Triển khai hệ thống ứng dụng
 2. Professional: Thiết kế & triển khai hệ thống
 3. Expert: Thử nghiệm đánh giá kết quả sản phẩm
 4. Master: Đóng gói & chuyển giao công nghệ
 5. Super R&D57: Nghiên cứu & cải tiến

-----------------------------------------

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chương trình OpenLab R&D57 Chương trình R&D57 |  Thuyết minh R&D57

Tham khảo thêm tại aipro.vn

 

 • Dịch vụ
 • Họ tên *
 • Điện thoại *
 • Email
 • Địa chỉ
 • Nội dung